REGULAMIN

obiektu hotelarskiego Chalkos Yacht Club

Wszyscy goście obiektu hotelarskiego Chalkos Yacht Club proszeni są o współpracę z obsługą obiektu oraz zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. W celu dokonania zameldowania Gość obiektu Chalkos Yacht Club zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 4. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu rezerwując/najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia/rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji bez zbędnej zwłoki. Wszelkie życzenia przedłużenia pobytu uwzględniane będą w miarę posiadanych możliwości.
 6. Obiekt hotelarski świadczy swoje usługi z najwyższą starannością. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich do recepcji.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z pobytem Gościa,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. czysty pokój
 8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres za który uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach obiektu w godzinach 7.00 – 22.00.
 10. W dni robocze w  obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00  następnego dnia.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z winy jego lub osób odwiedzających Gości.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerów.
 13. Zakaz palenia dotyczy wszystkich pokoi. W przypadku naruszenia zakazu Gość obciążony zostanie karą finansową w wysokości 200 zł za każde naruszenie.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 16. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju po wymeldowaniu, będą odsyłane na adres przez niego wskazany.
 18. Zwierzęta są akceptowane, przy czym obiekt zastrzega możliwość ustalenia i pobrania dodatkowej opłaty za pobyt psa.